Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na pracownika/praktykantów dostępna jest pod adresem https://bielsk-podlaski.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/1697-klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-na-pracownika-praktykantow


 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na stanowisko księgowego w Oddziale Finansowym w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Liczba wolnych stanowisk: 1 etat

Informujemy o możliwości odbywania

PŁATNYCH PRAKTYK ABSOLWENCKICH

(organizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich Dz. U. Nr 127 poz. 1052 z dnia 13 sierpnia 2009 roku)
celem uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy
zainteresowani mogą zgłaszać się w godz. 8.00 – 14.00, pokój 108 ( I piętro) Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 7 (należy przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów, dowód osobisty i CV), szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim (numer telefonu 85-7312100)