Status prawny – Skarb Państwa – jednostka budżetowa: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim organizacyjnie działa w oparciu o:
– ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późń. zm.),

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. 2018, poz. 2548),

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 1141).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 05 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki