Stosownie do art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.365) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje.

Ogłoszenie zawiera informację o:

  • organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
  • dacie powołania;
  • miejscu służbowym (siedzibie sędziego).

Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim (Plik pdf, 440.15 KB)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 19 styczeń 2021 Łukasz Zabrocki