Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zamieszczania na pozwach, wnioskach i innych pismach procesowych wnoszonych do Sądu, informacji o nr telefonu lub adresie poczty elektronicznej, o ile wyrażają Państwo zgodę w myśl art. 6 ust.1 lit. a RODO na ich przetwarzanie celem sprawnego kontaktowania się.


Informacje o projekcie "Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym" dostępne są pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl/o-projekcie/


Katalog usług dla interesantów

Usługi podstawowe

Usługi uzupełniające świadczone przez sąd rejonowy


Katalog usług wraz z kartami usług dla interesantów sądów powszechnych dostępny jest pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/katalogi-uslug/


Wzory i formularze pism sądowych oraz wzory i pisma dotyczące ksiąg wieczystych dostępne są również do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze


Mając na uwadze uchwalenie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ. U. poz. 583) zamieszczamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości zawierającej informacje i wzory pism dotyczących opiekuna tymczasowego zarówno w języku polskim, jak również w przekładzie na język ukraiński, w wersji edytowalnej.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego--w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 08 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 04 listopad 2020 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 05 styczeń 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 07 styczeń 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 19 styczeń 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 19 styczeń 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 22 styczeń 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 22 styczeń 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 07 kwiecień 2022 Wojciech Zalewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 07 kwiecień 2022 Wojciech Zalewski Porównanie