Internetowy Portal Informacyjny Sądów Apelacji Białostockiej (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu. Regulamin ten zawiera również informacje na temat rejestracji i uzyskania dostępu do portalu.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem
https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login?context=bialystok