Informujemy, że 21 stycznia 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim został zainstalowany samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. opłatomat.

Urządzenie znajduje się na parterze w budynku głównym Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim - ul. 3 Maja 7, Bielsk Podlaski.

 W samoobsługowym terminalu - opłatomacie istnieje możliwość uiszczania wpłat gotówkowych i bezgotówkowo na rachunki sądu tj.

  • rachunek dochodów (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
  • sum na zlecenie (zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów, na ogłoszenia w prasie, za wpis do rejestru spadkowego)
  • Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz  Pomocy  Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości (świadczenia).

Za pośrednictwem terminala możliwy jest również zakup e-znaku.

Opłatomat jest czynny w poniedziałki od 07:30 do 18:00, wtorek - piątek od 07:30 do 15:30.

Kasa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dniem 1 lutego 2021 r. zostaje zamknięta.


Instrukcja obsługi opłatomatu

1. Aby rozpocząć dotknij ekranu. Aby zmienić język, wybierz odpowiednią flagę:

Ekran startowy zawierający logo Sądu oraz trzy flagi umożliwiające wybór języka

2. Wybierz kategorię, w której chcesz dokonać opłaty, następnie znajdź odpowiednią opłatę:

Ekran z przyciskami umożliwiającymi wybór rodzaju opłaty. Na środku przyciski Dochody, Fundusz PPiPP, Sumy na zlecenie, Znak opłaty sądowej. Na dole po lewej Cofnij.

3. Potwierdź kwotę opłaty, lub wprowadź inną wartość jeżeli wymagane:

Ekran umożliwiający wpisanie kwoty dokonywanej opłaty. Na środku pole z wartością. Na dole ekrany obok siebie przycisk Cofnij, klawiatura umożliwiająca wpisanie kwoty, przycisk Dalej.

4. Wprowadź dodatkowe dane za pomocą klawiatury ekranowej, lub mechanicznej, znajdującej się na froncie urządzenia. Pola Sygnatura/Nr. Księgi wieczystej oraz adres są polami obowiązkowymi

Przykładowy ekran wprowadzania danych dodatkowych. Pola tekstowe umożliwiające wpisanie sygnatury/numeru księgi wieczystej, imienia i nazwiska, adresu. Przyciski Cofnij i Dalej.

5. Sprawdź swoją opłatę  na oknie potwierdzenia, jeżeli wszystko się zgadza, przejdź dalej.

Ekran umożlwiający skontrolowanie danych przed dokonaniem opłaty. Pole z informacją za co jest płacone i sumy opłat. Na dole ekranu przyciski Cofnij i Dalej.

6. Wybierz metodę płatności i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie:

Ekran z wyborem formy płatności. Przyciski Gotówka i Karta. Na dole ekranu przycisk Cofnij.

Maszyna przyjmuje banknoty oraz bilon w walucie PLN.

Akceptowane nominały: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł, 10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 200zł.

Zdjęcie frontu samoobsługowego terminala płatniczego z wskazaniem najważniejszych elementów urządzenia.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 02 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 12 listopad 2020 Wojciech Zalewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 luty 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 21 kwiecień 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 21 kwiecień 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie