Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.


Dochody budżetowe (grzywny i koszty karne, zażalenia, opłaty i koszty cywilne, odpisy KRS, opłaty za księgi wieczyste)

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
NBP O/O Białystok
54 1010 1049 0006 0622 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczka na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia, opłata za wpis w Rejestrze Spadkowym)

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
NBP O/O Białystok
91 1010 1049 0006 0613 9800 0000

Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych)

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
konto do wpłat w PLN – 49 1130 1017 0021 1001 6590 0004
konto do wpłat w USD – 22 1130 1017 0021 1001 6590 0005
konto do wpłat w EUR – 06 1130 1017 0021 1001 6590 0002
konto do wpłat w CHF – 33 1130 1017 0021 1001 6590 0001
konto do wpłat w GBP – 76 1130 1017 0021 1001 6590 0003

Rachunek „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
07 1130 1059 0017 3383 0920 0004

Rozliczenia transgraniczne

W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod podany według załączonego wzoru:

PL (numer wybranego konta) NBPLPLPW dla banku NBP
PL (numer wybranego konta) GOSKPLPW dla banku BGK

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 03 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 21 kwiecień 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 styczeń 2022 Wojciech Zalewski Porównanie