Przewodnicząca Wydziału wykonująca funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Barbara Świętochowska

 

Sekretariat Prezesa:

ul. 3 Maja 7

17-100 Bielsk Podlaski

pok. 108

tel. 85 731 21 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W myśl art. 22 § 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2016.2062 ze zm.) zwanej dalej ustawą – organem Sądu Rejonowego jest Prezes Sądu

Kompetencje Prezesa:

  1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
    1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy,
    2. co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 ustawy, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres,
    3. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego sądu oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów,
  2. powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
  3. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
  4. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych

W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega prezesowi sądu przełożonego tj.: Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku ul. Marii Curie Skłodowskiej 1, tel. 85 745 92 00 oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

Prezesa Sądu zastępuje Wiceprezes, a w razie jego nieobecności – wyznaczony sędzia.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 01 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 21 kwiecień 2021 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 30 czerwiec 2022 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 10 kwiecień 2024 Wojciech Zalewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 czerwiec 2024 Łukasz Zabrocki Porównanie