W załączniku znajduje się plany postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok.

W załączniku znajduje się plany postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok.

W załączniku znajduje się plany postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok.

W załącznikach znajdują się plany postępowań o udzielenie zamówień w latach 2017-2021