Dyrektor Sądu - Anna Popławska

ul. 3 Maja 7

17-100 Bielsk Podlaski

pok. 122

tel. 85 731 21 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zgodnie z art. 21a § 1 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2016.2062 ze zm.) w sądzie rejonowym można powołać dyrektora sądu, jeżeli uzasadniają to względy organizacyjne, a w szczególności wielkość sądu mierzona liczbą stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich oraz zatrudnionych w nim pracowników lub odległość od sądu okręgowego. W sądzie rejonowym, w którym nie powołuje się dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu wykonuje dyrektor przełożonego sądu okręgowego, który przejmuje także prowadzenie gospodarki finansowej tego sądu.

Zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu jest Minister Sprawiedliwości.
Prezes sądu wykonuje w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 31a Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2016.2062 ze zm.) Dyrektor sądu:

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1;
  2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
  3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
  4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów;
  5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;
  6. dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 01 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 01 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 21 kwiecień 2021 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 30 czerwiec 2022 Łukasz Zabrocki Porównanie