Informacje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

W zakresie informacji o sposobach wszczynania postępowań, podstawowych dokumentach, które należy złożyć, kosztach sądowych, procedurze ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, jak również informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dotyczących mediacji, a ponadto informacji, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) - informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc

Wzory i formularze pism procesowych

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze

https://wsoi.ms.gov.pl/

Krajowy Rejestr Karny

https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny

Edukacja prawna

Informacje oraz opracowania z zakresu edukacji prawnej  można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/edukacja-prawna2

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/materialy-edukacyjne

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/broszury-i-publikacje

Darmowa pomoc prawna

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

Strona dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-pokrzywdzonych-w-wyniku-przestepstwa

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 12 wrzesień 2023 Łukasz Zabrocki