Lista biegłych sądowych

Lista biegłych sądowych jest dostępna na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku pod adresem https://bialystok.so.gov.pl/informacje/biegli.html


Wzory pism do wykorzystania przez biegłych znajdują się w załącznikach dołączonych do niniejszego artykułu