Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku.


Data złożenia – 18.07.2023 r.
Numer sprawy – A.053.125.2023
Podmiot wnoszący petycję – Roman Jacek Arseniuk (zgoda na publikację danych osobowych)
Przedmiot petycji – prośba o zapoznanie się z petycją z dnia 29 maja 2023 r. o wadach prawa karnego
treść petycji (Plik pdf, 346.76 KB)
odpowiedź na petycję (Plik pdf, 338.64 KB)


Data złożenia – 09.11.2023 r.
Numer sprawy – A.053.184.2023
Podmiot wnoszący petycję – Roman Jacek Arseniuk (zgoda na publikację danych osobowych)
Przedmiot petycji – Petycja o podjęcie kroków sprzyjających „zmianie” ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U.2023.685 ze zm.)
treść petycji (Plik pdf, 273.30 KB)
odpowiedź na petycję (Plik pdf, 172.42 KB)