Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim urzęduje w godzinach: od 7.30 do 15.30


Prezes Sądu przyjmuje interesantów

we środy w godzinach od 11.00 do 14.00

pok. 108 (I piętro), ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski


Wiceprezes Sądu przyjmuje interesantów

we czwartki w godzinach od 9.00 do 11.00

pok. 108 (I piętro), ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski


Biuro podawcze urzęduje w godzinach:

poniedziałek od 7.45 do 15.15, w godzinach od 15.30 do 18.00 dokumenty przyjmuje Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

wtorek – piątek od 7.45 do 14.45

pok. 1 (parter), ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski

Pisma wpływające do Sądu przyjmowane są w biurze podawczym i kierowane do poszczególnych wydziałów, gdzie pozwy, wnioski, akty oskarżenia, środki odwoławcze podlegają rejestracji, natomiast skargi i wnioski załatwiane są w trybie art. 41a – art. 41e ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych Dz.U.2012 poz. 524.

Pisma wpływające do sądu (pozwy, wnioski, akty oskarżenia, środki odwoławcze), załatwiane są w formie orzeczeń sądowych.


Kasa sądu

Z dniem 1 lutego 2021 r. została zastąpiona przez samoobsługowy terminal - opłatomat

urządzenie czynne jest w godzinach urzędowania sądu

w poniedziałki od 07:30 do 18:00, wtorek - piątek od 07:30 do 15:30

parter, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski


Biuro Obsługi Interesanta (BOI) urzęduje w godzinach:

poniedziałek od 7.45 do18.00

wtorek – piątek od 7.45 do 14.45

pok. 22 (parter), ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski

według następującego regulaminu


Czytelnia Akt urzęduje w godzinach:

poniedziałek od 9.00 do 18.00, osoby chcące zapoznać się z aktami spraw w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 18.00 winny złożyć zamówienie w czytelni akt do godz. 15.00

wtorek – piątek od 7.45 do 14.45

pok. 21 (parter), ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski

według następującego regulaminu


Sekretariaty I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-14.45, a w poniedziałki do godziny 18.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski


Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych

w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-14.45, a w poniedziałki do godziny 18.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

ul. Mickiewicza 53, 17-100 Bielsk Podlaski


Sekretariaty VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Hajnówce, IX Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Hajnówce

w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-14.45, a w poniedziałki do godziny 18.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

ul. Warszawska 87, 17-200 Hajnówka


Sekretariaty VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Siemiatyczach, X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach

w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-14.45, a w poniedziałki do godziny 18.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze


Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

Kuratorzy Zawodowi pełną dyżury w określonych dniach tygodnia

ul. Mickiewicza 32, 17-100 Bielsk Podlaski

szczegóły dyżurów


Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Kuratorzy Zawodowi pełną dyżury w określonych dniach tygodnia

ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski

szczegóły dyżurów

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 02 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 12 listopad 2020 Wojciech Zalewski
Artykuł został zmieniony. 01 luty 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie