Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).

Uwaga

W celu odszukania sprawy po jej sygnaturze nadanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim należy ją wpisać w pole „Sygnatura akt” w prawidłowym formacie.

Przykład (fikcyjny numer sprawy):

PRAWIDŁOWO: I Ca 12/13

NIEPRAWIDŁOWO: ICa 12/13 , I Ca 12/2013 ; ICa12/13 itp.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 31 sierpień 2020 Łukasz Zabrocki