W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), uprzejmie informuję, że z dniem 12 marca 2020 r., Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim:

 • wstrzymuje osobiste przyjmowanie interesantów na okres od 12 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.,
 • wstrzymuje udostępnianie akt i dokumentów w Czytelni Akt, Wydziałach, Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej obu pionów i Archiwum Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w okresie od 12 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
 • wstrzymuje pracę Kasy Sądu na okres od 12 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Brak dostępu do akt oraz niestawiennictwo na rozprawie uzasadnione stanem zdrowia powinno być niezwłocznie zgłoszone Kierownikowi Sekretariatu Wydziału, w którym toczy się sprawa celem przekazania informacji o powyższym Przewodniczącym Wydziału oraz Sędziemu Referentowi.

Kontakt z Sądem możliwy będzie wyłącznie korespondencyjnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • Biuro Obsługi Interesanta – tel.: (85) 731 21 65, tel.: (85) 731 21 67, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Biuro Podawcze – tel.: (85) 731 21 05, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • I Wydział Cywilny – tel.: (85) 731 21 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • II Wydział Karny –tel.: (85) 731 21 20, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich (Sąd Rodzinny) – tel.: (85) 731 21 30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • V Wydział Ksiąg Wieczystych – tel.: (85) 731 22 20, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce – tel.: (85) 731 23 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach – tel.: (85) 731 24 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce – tel.: (85) 731 23 05, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach – tel.: (85) 731 24 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych – tel.: (85) 731 45 68, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich – tel.: (85) 731 21 70, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Administracyjny – tel. (85) 731 21 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Finansowy – tel. (85) 731 21 51, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z A R Z Ą D Z E N I A Nr A 022- 12/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wirusem wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych informuje, że wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych, zlokalizowane przy ulicy Czerniakowskiej 100 w Warszawie od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania.

Obywatele, chcąc uzyskać informację z Rejestru Zastawów, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych mogą korzystać następujących sposobów ich uzyskania:

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższej informacji do ekspozytur i oddziałów Centralnej Informacji w podległych Państwu sądach.

Szanowni Państwo,
W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu uprzejmie prosimy, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie (np. udział w wokandzie) korzystać z innych dostępnych rozwiązań kontaktu z sądem np.: kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też portal informacyjny.

Jeśli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie tel. (85) 731 21 65, tel. (85) 731 21 67, bądź drogą mailową do Biura Obsługi Interesantów e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Link do strony internetowej:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://www.gov.pl/koronawirus

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem w Polsce zachęcamy Państwa do korzystania z usług elektronicznych, które pozwalają załatwić część spraw urzędowych przez internet.

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim – http://bielsk-podlaski.sr.gov.pl/informacje/godziny-urzedowania/
Elektroniczna Skrzynka Podawcza – http://bielsk-podlaski.sr.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/
Konta bankowe – http://bielsk-podlaski.sr.gov.pl/informacje/konta-bankowe/ – konta, na które można dokonywać wpłat
Portal informacyjny – https://portal.bialystok.sa.gov.pl – elektroniczny dostęp do informacji o sprawie
Elektroniczna Księga Wieczysta – https://ekw.ms.gov.pl/ – bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych
Krajowy Rejestr Sądowy – https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu – umożliwia odnalezienie zarejestrowanego podmiotu
E-Sąd – https://www.e-sad.gov.pl/ – Elektroniczne postępowanie upominawcze
Portal orzeczeń – http://orzeczenia.bielsk-podlaski.sr.gov.pl/ – elektroniczny dostęp do orzeczeń
e-Polak potrafi! https://www.gov.pl/web/epolakpotrafi – załatwiaj sprawy urzędowe przez internet
Załatw sprawę – https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zalatw-sprawe1
Usługi dla obywatela – https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela
Profil zaufany – https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach 21-28 lutego 2020 roku będą zorganizowane dyżury, podczas których bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi w godzinach 900-1100 w siedzibie głównej sądu w Bielsku Podlaskim oraz w siedzibach wydziałów zamiejscowych w Hajnówce i Siemiatyczach oraz w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 32.

W związku z powyższym osoby zainteresowane, winny zgłaszać się w wyznaczonych dniach i godzinach do:

 • Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 7, pok. nr 23;
 • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 32, pok. nr 10 – porady będą udzielane wyłącznie w dniu 26 lutego 2020 roku;
 • Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Warszawska 87, pok. nr 104;
 • Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Górna 61, pok. nr 4.

Uprzejmie informuje się, iż w dniu 23 grudnia 2019 roku ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w godzinach od 7.30 do 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów. 

Informujemy o godzinach pracy kasy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w okresie świątecznym:

 • 24.12.2019 – Kasa Sądu czynna do godz. 12.00
 • 31.12.2019 – Kasa Sądu nieczynna
 • 07.01.2020 – Kasa Sądu nieczynna

Uprzejmie informuje się, iż w dniu 30 grudnia 2019 roku ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w godzinach od 7.30 do 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów.