W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem w Polsce zachęcamy Państwa do korzystania z usług elektronicznych, które pozwalają załatwić część spraw urzędowych przez internet.

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim – http://bielsk-podlaski.sr.gov.pl/informacje/godziny-urzedowania/
Elektroniczna Skrzynka Podawcza – http://bielsk-podlaski.sr.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/
Konta bankowe – http://bielsk-podlaski.sr.gov.pl/informacje/konta-bankowe/ – konta, na które można dokonywać wpłat
Portal informacyjny – https://portal.bialystok.sa.gov.pl – elektroniczny dostęp do informacji o sprawie
Elektroniczna Księga Wieczysta – https://ekw.ms.gov.pl/ – bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych
Krajowy Rejestr Sądowy – https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu – umożliwia odnalezienie zarejestrowanego podmiotu
E-Sąd – https://www.e-sad.gov.pl/ – Elektroniczne postępowanie upominawcze
Portal orzeczeń – http://orzeczenia.bielsk-podlaski.sr.gov.pl/ – elektroniczny dostęp do orzeczeń
e-Polak potrafi! https://www.gov.pl/web/epolakpotrafi – załatwiaj sprawy urzędowe przez internet
Załatw sprawę – https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zalatw-sprawe1
Usługi dla obywatela – https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela
Profil zaufany – https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Informujemy o możliwości odbywania
PŁATNYCH PRAKTYK ABSOLWENCKICH
(organizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich Dz. U. Nr 127 poz. 1052 z dnia 13 sierpnia 2009 roku)
celem uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy
zainteresowani mogą zgłaszać się w godz. 8.00 – 14.00, pokój 108 ( I piętro) Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 7 (należy przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów, dowód osobisty i CV), szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim (numer telefonu 85-7312100)

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach 21-28 lutego 2020 roku będą zorganizowane dyżury, podczas których bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi w godzinach 900-1100 w siedzibie głównej sądu w Bielsku Podlaskim oraz w siedzibach wydziałów zamiejscowych w Hajnówce i Siemiatyczach oraz w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 32.

W związku z powyższym osoby zainteresowane, winny zgłaszać się w wyznaczonych dniach i godzinach do:

 • Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 7, pok. nr 23;
 • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 32, pok. nr 10 – porady będą udzielane wyłącznie w dniu 26 lutego 2020 roku;
 • Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Warszawska 87, pok. nr 104;
 • Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Górna 61, pok. nr 4.

Uprzejmie informuje się, iż w dniu 23 grudnia 2019 roku ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w godzinach od 7.30 do 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów. 

Informujemy o godzinach pracy kasy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w okresie świątecznym:

 • 24.12.2019 – Kasa Sądu czynna do godz. 12.00
 • 31.12.2019 – Kasa Sądu nieczynna
 • 07.01.2020 – Kasa Sądu nieczynna

Uprzejmie informuje się, iż w dniu 30 grudnia 2019 roku ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w godzinach od 7.30 do 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów. 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017, poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

ODWOŁANE

Dnia 16 i 17.09.2019 roku Kasa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim będzie nieczynna z uwagi na aktualizację systemu ZSRK. W związku z powyższym opłaty sądowe można dokonać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://oplaty.ms.gov.pl lub na rachunki bankowe Sądu:

 • NBP O/O Białystok
  54 1010 1049 0006 0622 3100 0000
  (opłaty, koszty, grzywny, wpisy sądowe)
 • Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
  34 1130 1059 0017 3383 0920 0003
  (zaliczki)