Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, budynek przy ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski

 • sala I i VI - po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie wejścia, sale znajdują się po lewej stronie korytarza
 • sala II, III IV i V - po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie wejścia, sale znajdują się po prawej stronie korytarza
 • sala VII - po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie wejścia, sala znajduje się po prawej stronie korytarza

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce ul. Warszawska 87, 17-200 Hajnówka

 • sala I - po wejściu do budynku Sądu należy udać się na I piętro i wejść w korytarz znajdujący się po prawej stronie za windą, sala znajduje się po prawej stronie na końcu korytarza
 • sala II, III - po wejściu do budynku Sądu należy udać się na parter i wejść w korytarz znajdujący się po prawej stronie za windą, sale znajdują się po prawej stronie korytarza

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze

 • sala I i II - po wejściu do budynku Sądu należy udać się na I piętro, sale znajdują się, odpowiednio, na wprost i po lewej stronie patrząc od schodów

Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zamieszczania na pozwach, wnioskach i innych pismach procesowych wnoszonych do Sądu, informacji o nr telefonu lub adresie poczty elektronicznej, o ile wyrażają Państwo zgodę w myśl art. 6 ust.1 lit. a RODO na ich przetwarzanie celem sprawnego kontaktowania się.


Informacje o projekcie "Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym" dostępne są pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl/o-projekcie/


Katalog usług dla interesantów

Usługi podstawowe

Usługi uzupełniające świadczone przez sąd rejonowy


Katalog usług wraz z kartami usług dla interesantów sądów powszechnych dostępny jest pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/katalogi-uslug/


Wzory i formularze pism sądowych oraz wzory i pisma dotyczące ksiąg wieczystych dostępne są również do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze

Lokalizacja – SR Bielsk Podlaski

Zdjęcie budynku Głównej Siedziby Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Dojazd do budynku Sądu komunikacją miejską:
Bielsk Podlaski, siedziba główna, ul. 3 Maja 7
z dworca autobusowego i PKP:

 • autobus linii Nr 1 – należy wysiąść na przystanku przy ul. Mickiewicza 34 (zatoka przy Cerkwi)
 • autobus linii Nr 2 – należy wysiąść na przystanku przy ul. 3 Maja 12 (obok Apteki)


Lokalizacja – SR Bielsk Podlaski – V Wydział Ksiąg Wieczystych

Zdjęcie budynku Siedziby V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Dojazd do budynku Sądu komunikacją miejską:
Bielsk Podlaski, siedziba Wydziału Ksiąg Wieczystych, ul. Mickiewicza 53
z dworca autobusowego i PKP:

 • autobus linii Nr 1 – należy wysiąść na przystanku przy ul. Mickiewicza 60 (Ratusz)


Lokalizacja – SR Bielsk Podlaski – Kuratorzy Zawodowi

Zdjęcie budynku Siedziby Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń Karnych

Dojazd do budynku Sądu komunikacją miejską:
Bielsk Podlaski, siedziba Kuratorów Zawodowych, ul. Mickiewicza 32
z dworca autobusowego i PKP:

 • autobus linii Nr 1 – należy wysiąść na przystanku przy ul. Mickiewicza 34 (zatoka przy Cerkwi)


Lokalizacja – Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce

Zdjęcie budynku Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Dojazd do budynku Sądu komunikacją miejską:
Hajnówka, siedziba Wydziałów Zamiejscowych, ul. Warszawska 87
z dworca autobusowego:

 • autobus linii Nr 2S – należy wysiąść na przystanku naprzeciwko Sądu


Lokalizacja – Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach

Zdjęcie budynku Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Siemiatyczach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Dojazd do budynku Sądu komunikacją miejską:
Siemiatycze, siedziba Wydziałów Zamiejscowych, ul. Górna 61
z dworca autobusowego:

 • autobus linii Nr 2 – należy wysiąść na przystanku przy ul. Świerkowej
 • autobus linii Nr 3 – należy wysiąść na przystanku przy ul. Świerkowej
 • autobus linii Nr W – należy wysiąść na przystanku przy ul. Świerkowej

Informacje o sposobach wszczynania postępowań dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Postępowanie Cywilne

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/obywatel-w-postepowaniu-cywilnym

Postępowanie Karne

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/obywatel-w-postepowaniu-karnym

Podkategorie