Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy – w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Liczba wolnych stanowisk: 1 etat

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy – umowa na zastępstwo
– w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach

Liczba wolnych stanowisk: 1 etat

Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2072) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego

  • Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 7
  • Oznaczenie konkursu: A-111-1/21
  • Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 2 etaty na czas określony - zastępstwo

Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2072) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego

  • Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 7
  • Oznaczenie konkursu: A-110-4/20
  • Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 0,5 etatu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy – umowa na zastępstwo
– w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Liczba wolnych stanowisk: 2 etaty

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Liczba wolnych stanowisk: 2 etaty

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Umowa na zastępstwo. Liczba wolnych stanowisk: 1 etat

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Umowa na zastępstwo. Liczba wolnych stanowisk: 1 etat

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Umowa na zastępstwo. Liczba wolnych stanowisk: 1 etat

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Liczba wolnych stanowisk: 1 etat