Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach 22-26 lutego 2021 roku będą zorganizowane dyżury, podczas których bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi w siedzibie głównej sądu w Bielsku Podlaskim oraz w siedzibach wydziałów zamiejscowych w Hajnówce i w Siemiatyczach.

W związku z powyższym osoby zainteresowane, winny zgłaszać się w niżej wymienionych dniach i godzinach do:

  1. Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 7, w dniach 22-26 lutego 2021 roku, w godzinach 9.00-11.00, pok. nr 23 (parter), tel. 85 731 21 24, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Warszawska 87, wyłącznie w dniach 22 i 24 lutego 2021 roku, w godzinach 9.00-10.00,  sala rozpraw nr II (parter), tel. 85 731 23 24, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Górna 61, pok. nr 4 w dniach 22-26 lutego 2021 roku, w godzinach 9.00-11.00, sala rozpraw nr II (I piętro), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie informuję, iż w dniach tych będzie również zapewniona możliwość pomocy za pośrednictwem środków łączności na odległość, tj.: telefon, e-mail. W związku z powyższym osoby chcące skorzystać z takiej formy kontaktu, winny zwracać się z zapytaniami na wyżej podane numery telefonów i adresy e-mail.

Ponadto, z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, osoby zgłaszające się osobiście na dyżur obowiązane są do zachowania aktualnie obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego w szczególności:

  1. poddania się pomiarowi temperatury ciała - osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała lub, u których wynik pomiaru temperatury da odczyt 38oC i powyżej nie będą wpuszczane do budynku Sądu,
  2. dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym,
  3. obowiązkowego zakrywania nosa i ust (używania maseczek, przyłbic) - osoby nie wyposażone w wymienione środki ochrony osobistej nie będą wpuszczane do budynku Sądu chyba, że z uwagi na stan zdrowia są zwolnione z tego obowiązku,
  4. zachowania bezpiecznej, co najmniej 2 m odległości.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 10 luty 2021 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 10 luty 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie