Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

 

Ogłoszenie (Plik pdf, 37.88 KB)

Załącznik 1 (Plik pdf, 167.74 KB)

Załącznik 2 (Plik pdf, 122.22 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
10 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki