Nr postępowania: ZP-2/17

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego) oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Opis postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego), oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim: Część nr 1: – obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) przy ulicy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, przy ul. 3 Maja 7, oraz obsługa szatni (świadczenie obsługi szatni wykonywane będzie w dni urzędowania Sądu w godz. od 7:30 do 15:30 w okresie od dnia 01 października do dnia 30 kwietnia – 7 m-cy w okresie obowiązywania umowy); – lokalu V Wydziału Ksiąg wieczystych w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 53 – lokalu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 32. Część nr 2: – obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87; – obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyszczególnieniem usług opisany jest w załączniku nr 1A (CZĘŚĆ Nr 1) i Załączniku nr 1B (CZĘŚĆ NR 2) do SIWZ.

Termin wykonania:

  • 01.07.2017 do 30.06.2018

Termin składania ofert:

  • 2017-06-06 10:00
  • 2017-06-07 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2017-06-06 10:30
  • 2017-06-07 10:30

Link do Urzędu Zamówień Publicznych:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Plik pdf, 766.89 KB)

zp_2_17_siwz (Plik pdf, 1.09 MB)

zp_2_17_zalacznik_nr_1A_do_siwz (Plik doc, 216.00 KB)

zp_2_17_zalacznik_nr_1B_do_siwz (Plik doc, 214.00 KB)

zp_2_17_zalacznik_nr_2_do_siwz (Plik doc, 55.00 KB)

zp_2_17_zalacznik_nr_2A_do_siwz (Plik doc, 82.50 KB)

zp_2_17_zalacznik_nr_3_do_siwz (Plik doc, 41.00 KB)

zp_2_17_zalacznik_nr_4_do_siwz (Plik doc, 38.50 KB)

zp_2_17_zalacznik_nr_5_do_siwz (Plik doc, 39.00 KB)

zp_2_17_zalacznik_nr_6_do_siwz (Plik doc, 38.00 KB)

zp_2_17_zalacznik_nr_7A_do_siwz (Plik doc, 134.00 KB)

zp_2_17_zalacznik_nr_7B_do_siwz (Plik doc, 133.00 KB)

cd_zalacznikow_1A_i_1B_instrukcje_czyszczenia (Plik zip, 2.26 MB)

Zmiany SIWZ (Plik pdf, 129.59 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Plik pdf, 63.00 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik pdf, 80.65 KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (Plik pdf, 108.80 KB)