Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 731 21 02, fax: 85 731 21 49
NIP 543-10-22-411 Regon 00321307


Nr postępowania: G.240-32/20

Przedmiot postępowania:

Obsługa sprzedaży e-znaków sądowych oraz przyjmowania opłat z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.


Opis postępowania:

Obsługa sprzedaży e-znaków sądowych oraz przyjmowania opłat z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Termin wykonania:

od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.


Termin składania ofert:

14 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.

Nr postępowania: ZP-2/20

Przedmiot postępowania:

  • Remont – docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przy ulicy Warszawskiej 87

Opis postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont – docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przy ulicy Warszawskiej 87”.

Termin wykonania:

  • Do dnia 30.11.2020

Termin składania ofert:

  • 2020-08-21 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-08-21 10:30

Link do Urzędu Zamówień Publicznych:

Podkategorie