Rozmiar tekstu: +A  -A
bip.gov.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

ul. 3 Maja 7
17-100 Bielsk Podlaski
(85) 731 21 05
Fax: (85) 731 21 08

oddz.adm@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

NIP : 543-10-22-411


BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
poniedziałek: 7.45 - 17.45
wtorek - piątek: 7.45 - 15.15

(85) 731 21 65
(85) 731 21 67
Fax: (85) 731 21 68
boi@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

CZYTELNIA AKT
poniedziałek: 8.00 - 17.30
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

(85) 731 21 61
czytelnia@bielsk-podlaski.sr.gov.pl


INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


KONTA BANKOWE

Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych)

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
53 1130 1059 0017 3383 0990 0001

Dochody budżetowe (wpisy, grzywny i koszty karne, zażalenia, opłaty i koszty cywilne, odpisy KRS, opłaty za księgi wieczyste)

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
NBP O/O Białystok
54 1010 1049 0006 0622 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczka na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia)

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
34 1130 1059 0017 3383 0920 0003

Rachunek "Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej"

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
07 1130 1059 0017 3383 0920 0004

Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.

Rozliczenia transgraniczne

W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod podany według załączonego wzoru:

PL (numer wybranego konta) NBPLPLPW dla banku NBP
PL (numer wybranego konta) GOSKPLPW dla banku BGK


 


Ankieta oceny satysfakcji interesanta

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej jakość obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim. Wyrażone w ankiecie opinie i uwagi posłużą do podjęcia działań zmierzających do podniesienia jakości obsługi interesantów w naszej jednostce.

Kliknij tu aby przejść do ankiety.


NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Aktualności

Tydzień Mediacji 2014 r.

07.10.2014

Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w dniach 14–17 października 2014 roku. Więcej informacji tutaj.

Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

24.09.2014

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPATWEM – PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Dni 2 maja, 10 listopada, 24 grudnia 2014 roku dniami wolnymi od pracy

30.04.2014

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A 022-3/14 z dnia 25 marca 2014 roku:

Dzień 2 maja 2014 r. ustalony zostaje dniem wolnym od pracy za święto przypadające 3 maja 2014 r.

Dzień 10 listopada 2014 r. ustalony zostaje dniem wolnym od pracy za święto przypadające 1 listopada 2014 r.

Dzień 24 grudnia 2014 r. ustalony zostaje dniem wolnym od pracy. Celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 13 grudnia 2014 r. ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim od 7.30 do 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów.

Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem

17.02.2014

Uprzejmie informuję, że w dniach 24 lutego – 1 marca 2014, podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem".Publikacja: Łukasz Zabrocki
Publikacja dnia: 30.10.2014 11:35
Redakcja: Wojciech Zalewski
Dokument z dnia: 28.01.2014 10:00
Dokument oglądany razy: 137 554