Rozmiar tekstu: +A  -A
bip.gov.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

ul. 3 Maja 7
17-100 Bielsk Podlaski
(85) 731 21 05
Fax: (85) 731 21 08

oddz.adm@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

NIP : 543-10-22-411


BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
poniedziałek: 7.45 - 18.00
wtorek - piątek: 7.45 - 15.15

(85) 731 21 65
(85) 731 21 67
Fax: (85) 731 21 68
boi@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

CZYTELNIA AKT
poniedziałek: 7.45 - 18.00
wtorek - piątek: 7.45 - 15.15

(85) 731 21 61
czytelnia@bielsk-podlaski.sr.gov.pl


INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


KONTA BANKOWE

Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.

Dochody budżetowe (wpisy, grzywny i koszty karne, zażalenia, opłaty i koszty cywilne, odpisy KRS, opłaty za księgi wieczyste)

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
NBP O/O Białystok
54 1010 1049 0006 0622 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczka na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia)

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
34 1130 1059 0017 3383 0920 0003

Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych)

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
konto do wpłat w PLN - 49 1130 1017 0021 1001 6590 0004
konto do wpłat w USD - 22 1130 1017 0021 1001 6590 0005
konto do wpłat w EUR - 06 1130 1017 0021 1001 6590 0002
konto do wpłat w CHF - 33 1130 1017 0021 1001 6590 0001
konto do wpłat w GBP - 76 1130 1017 0021 1001 6590 0003

Rachunek "Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej"

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
07 1130 1059 0017 3383 0920 0004

Rozliczenia transgraniczne

W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod podany według załączonego wzoru:

PL (numer wybranego konta) NBPLPLPW dla banku NBP
PL (numer wybranego konta) GOSKPLPW dla banku BGK


 


Ankieta oceny satysfakcji interesanta

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej jakość obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim. Wyrażone w ankiecie opinie i uwagi posłużą do podjęcia działań zmierzających do podniesienia jakości obsługi interesantów w naszej jednostce.

Kliknij tu aby przejść do ankiety.


NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Aktualności

Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi

20.11.2015

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje, że Minister Finansów powiadomił o upublicznieniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl wykazów nieruchomości, za które zostało przyznane odszkodowanie w ramach tzw. układów indemnizacyjnych.

„Pogódźmy się na Święta”

17.11.2015

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o społecznej, ogólnopolskiej kampanii mediacyjnej pod nazwą „Pogódźmy się na Święta” – inicjatywy podejmowanej po raz dziewiąty przez środowisko mediatorów z organizacji i stowarzyszeń zrzeszonych w Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA.

Konkurs na stanowisko asystenta prawnika w sekcji polskiej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

06.10.2015

Rada Europy ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prawnika w sekcji polskiej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży

07.08.2015

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku, w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761) podaje do ogólnej wiadomości, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, które zostały przeznaczone do sprzedaży.Publikacja: Łukasz Zabrocki
Publikacja dnia: 01.09.2015 08:33
Redakcja: Jacek Stypułkowski
Dokument z dnia: 04.02.2015 08:00
Dokument oglądany razy: 225 777