Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2072) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego

  • Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 7
  • Oznaczenie konkursu: A-111-1/21
  • Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 2 etaty na czas określony - zastępstwo

Informujemy o możliwości odbywania

PŁATNYCH PRAKTYK ABSOLWENCKICH

(organizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich Dz. U. Nr 127 poz. 1052 z dnia 13 sierpnia 2009 roku)
celem uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy
zainteresowani mogą zgłaszać się w godz. 8.00 – 14.00, pokój 108 ( I piętro) Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 7 (należy przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów, dowód osobisty i CV), szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim (numer telefonu 85-7312100)