Informacja dla uczestnika postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim istnieje możliwość przeprowadzania rozpraw - w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego – na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.
Rozprawy zdalne przeprowadzane są przy użyciu platform wideokonferencyjnych: SCOPIA i JITSI. Do wideokonferencji niezbędne jest posiadanie komputera z kamerą, mikrofonem, głośnikami/słuchawkami lub urządzenia mobilnego (laptop, tablet, smartfon).
Instrukcje korzystania dostępne są w załączeniu.


Informacja dla sądów

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim dysponuje zestawem do przeprowadzania wideokonferencji gwarantującym łącznie poufność i integralność przekazywania obrazu i dźwięku na odległość, umożliwiającym m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 § 1a k.p.k.
Wideokonferencję w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim przeprowadza się w piątki.
W celu sprawdzenia czy środki techniczne umożliwiają połączenie wideokonferencyjne należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Administratorem Systemu Informatycznego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 85 731 21 19.
W przypadku gdy połączenie może zostać zrealizowane wówczas należy skontaktować się z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
tel. 85 731 21 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w celu zarezerwowania terminu i ustalenia szczegółów.
Następnie po ustaleniu terminu i warunków technicznych należy wystąpić z pismem o udostępnienie Sali do Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, na adres: ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pismo należy przesłać w terminie 7 dni po dokonaniu telefonicznej rezerwacji. Jeżeli w zakreślonym terminie pismo z instytucji nie wpłynie rezerwacja zostaje anulowana.
Nadto we wniosku kierowanym do Prezesa Sądu należy wskazać numer telefonu i adres e-mail do kontaktu oraz numer telefonu i adres e-mail do kontaktu w sprawach technicznych.

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010

 Majątek, którym dysponuje Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.

OBIEKTY SĄDU REJONOWEGO W BIELSKU PODLASKIM

 • Hajnówka ul. Warszawska 67 (trwały zarząd w części 90216/143200)
  Działka Nr 2677/5, 2679/25 o powierzchni 0,1432 ha zapisana w księdze wieczystej Nr BI2P/00022320/8 zabudowana budynkiem 4-kondygnacyjnym o łącznej pow. użytkowej 1927,10 m2
 • Siemiatycze ul. Górna 61 ( trwały zarząd)
  Działka Nr działki 4831/4 o powierzchni 0,1985 ha zapisana w księdze wieczystej Nr BI3P/00023239/7 zabudowana budynkiem 2-kondygnacyjnym o łącznej pow. użytkowej 694,60 m2
 • Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 7 ( trwały zarząd)
  Działka Nr 1719 o powierzchni 0,3278 ha zapisana w księdze wieczystej Nr BI1P/00064202/4 zabudowana budynkiem 3-kondynacyjnym o łącznej pow. użytkowej 2434,60 m2
 • Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 53 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego)
  Działka Nr 1568/28
  Pow. użytkowa lokalu 150,40 m2 Pow. pomocnicza lokalu 106,40 m2 zapisane w księdze wieczystej Nr BI1P/00087794/7

ŚRODKI TRWAŁE

 • Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim posiada środki trwałe o łącznej wartości wg stanu na dzień 31.12.2019 r.: 13.816.358,33 zł (z wyłączeniem środków ministerialnych)