Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bielsk-podlaski.sr.gov.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • formie załączników, pochodzą m.in. od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany)
 • cześć plików publikowanych w ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo z uwagi na to, że jest to dokumentacja projektowa, wytworzona w dedykowanym oprogramowaniu
 • cześć plików publikowanych w archiwalnych ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo
 • interaktywna mapa dojazdu do sądu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Pani Katarzyna Kieżel wyznaczona na wspólnego Koordynatora do spraw dostępności w sądach apelacji białostockiej:
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 7430 315

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
 • Adres: ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 731 21 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych w budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim:

budynek przy ul. 3 Maja 7, Bielsk Podlaski - wysoki parter dostępny schodami i windą, piętra I i II dostępne tylko schodami.

budynek przy ul. Mickiewicza 53, Bielsk Podlaski - wysoki parter dostępny tylko schodami.

budynek przy ul. Mickiewicza 32, Bielsk Podlaski - II piętro dostępny tylko schodami.

budynek przy ul. Górna 61, Siemiatycze - wysoki parter dostępny schodami i podjazdem, piętro I dostępne tylko schodami.

budynek przy ul. Warszawska 87, Hajnówka - wysoki parter dostępny schodami i windą, piętra I - III dostępne schodami i windą.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Na dzień publikacji niniejszej deklaracji w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Strona główna

Struktura organizacyjna

Prezes

Dyrektor Sądu

Sędziowie i Referendarze

Wydziały

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

V Wydział Ksiąg Wieczystych

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach

IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach

Oddziały

Oddział Administracyjny

Archiwum

Informatyk

Oddział Finansowy

Zespoły Kuratorskie

Inne stanowiska

Informacje

Godziny urzędowania

Biuro Obsługi Interesanta

Czytelnia Akt

Biuro Podawcze

Kasa Sądu

Konta bankowe

Opłaty sądowe

Lekarze sądowi

Rejestry Sądowe

Mediatorzy

Biegli sądowi

Komornicy

Tłumacze przysięgli

Instytucje

Informacje o sposobach wszczynania postępowań

Pytania i odpowiedzi

Wzory i formularze

Skargi i wnioski

Dojazd do Sądu

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Sale rozpraw

Ochrona danych osobowych

Aktualności

Rejestr aktualności usuniętych

Ogłoszenia sądowe

Pomoc prawna

Załatw sprawę przez internet

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Księga Wieczysta

E-Sąd

Krajowy Rejestr Sądowy

Portal Informacyjny

Koordynator do spraw dostępności

Wokanda

Orzecznictwo

Informacje o podmiocie

Podstawa prawna

Właściwość rzeczowa i miejscowa

Majątek Sądu

Kontrola zarządcza

Sprawozdania statystyczne

Sprawozdania finansowe

Wideokonferencje

Zamówienia publiczne

Archiwum zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

Oferty pracy

Aktualne oferty pracy

Archiwum ofert pracy

Dostęp do informacji publicznej

Kontakt

Mapa strony

Redakcja BIP

Polityka prywatności

Oświadczenie o dostępności

Pomoc

Kontakt z administratorem

Polityka plików Cookie

Adres Redakcji BIP Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

ul. 3 Maja 7

17-100 Bielsk Podlaski

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim można skontaktować się z administratorem wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.