Nr postępowania: G. 2418-14/19

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.

Termin wykonania:

  • Do dnia 31.12.2019 r.

Termin składania ofert:

  • 15.03.2019 r.