Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (KPPPwR) przewiduje w działaniu 4.2.4 utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa oraz umieszczenie ich na stronach internetowych instytucji wojewódzkich i okręgowych, a także nawiązanie współpracy pomiędzy takimi osobami w celu wypracowania wspólnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizatorami zadania są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna, Komenda Główna Policji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wojewodowie, samorząd województwa, komendy wojewódzkie Policji, sądy okręgowe, prokuratury apelacyjne, zakłady karne.

Baza instytucji na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach http://pcprsiemiatycze.pl/przemocwrodzinie/bazainstytucji.html

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
05 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
14 czerwiec 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
25 czerwiec 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
25 czerwiec 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
13 lipiec 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
30 lipiec 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
03 wrzesień 2021 Wojciech Zalewski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
03 wrzesień 2021 Wojciech Zalewski Porównanie