Tydzień Mediacji 2017 r.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w dniach 16 – 20 października 2017 roku odbywać się będą dyżury mediatorów:

  • w Sądzie Okręgowym w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 1 w „Pokoju Mediatorów” (pomieszczenie na I piętrze nr pokoju A-108) w dniach:
    16 – 20 października 2017 roku w godzinach 9.00- 13.00,
  • w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 – w „Pokoju Mediacji” Sala nr A 021 w dniach:
    17 – 19 października 2017 roku w godzinach 9.00 – 14.00.

Z dniem 29 września 2017 roku zaprzestaje się sprzedaży znaków opłaty sądowej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Wnoszenie opłat z zakresu spraw V Wydziału Ksiąg Wieczystych możliwe jest tylko w formie bezgotówkowej tj. poprzez:

przelew bezgotówkowy bezpośrednio na rachunek bankowy dochodów sądu (lub w najbliższym banku, placówce pocztowej)
za pośrednictwem portalu e-płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

Dokonanie opłat bez prowizji oraz zakup znaków opłaty sądowej w formie elektronicznej możliwe jest jedynie w siedzibie głównej Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 7.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, w tym jego Zamiejscowe Wydziały w Hajnówce i Siemiatyczach czynne będą w godzinach 7:30 do 15:30

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-3/17 z dn. 26 maja 2017 r. dzień 10 listopada 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota)

Dyżury w „POKÓJU MEDIATORÓW” w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – kwiecień 2017