Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-37/19 z dn. 3 września 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim dzień 27 grudnia 2019 roku ustalono dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 7 grudnia 2019 roku (sobota). W dniu 7 grudnia 2019 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ustalony został w godzinach 7.30 – 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów. 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017, poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-37/19 z dn. 3 września 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim dzień 27 grudnia 2019 roku ustalono dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 7 grudnia 2019 roku (sobota). W dniu 7 grudnia 2019 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ustalony został w godzinach 7.30 – 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów.

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-6/19 z dn. 1 lutego 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim dzień 2 maja 2019 roku ustalono dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 18 maja 2019 roku (sobota) oraz dzień 21 czerwca 2019 roku ustalono dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 15 czerwca 2019 roku (sobota)

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-27/19 z dn. 11 czerwca 2019 r. z uwagi na panujące warunki atmosferyczne – upały w dniach 12, 13, 14 i 15 czerwca 2019 roku –ustalono godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Uprzejmie informuje się, iż w dniu 29 kwietnia 2019 roku kasa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim będzie zamknięta.

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-6/19 z dn. 1 lutego 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim dzień 2 maja 2019 roku ustalono dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 18 maja 2019 roku (sobota) oraz dzień 21 czerwca 2019 roku ustalono dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 15 czerwca 2019 roku (sobota)
W związku z powyższym ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniach 18 maja i 15 czerwca 2019 roku od 7.30 do 15.30.
Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów.

Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach 18 – 22 lutego 2019 roku będą zorganizowane dyżury, podczas których bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą asystenci sędziów w godzinach 10.00-12.00 w siedzibie głównej sądu w Bielsku Podlaskim oraz w siedzibach wydziałów zamiejscowych w Hajnówce i Siemiatyczach.

W związku z powyższym osoby zainteresowane, winny zgłaszać się w wyznaczonych dniach i godzinach do:

  1. Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 7, pok. nr 6;
  2. Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Warszawska 87, pok. nr 104 – porady będą udzielane wyłącznie w dniach 19-22 lutego 2019 roku;
  3. Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Górna 61, pok. nr 4.

Uprzejmie informuje się, iż w dniach 31 grudnia 2018 roku i 7 stycznia 2019 roku ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w godzinach od 7.30 do 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów.
Ponadto informuje się, iż w wyżej wskazanych dniach Kasa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim będzie zamknięta.