W związku z pismem Ministerstwa Sprawiedliwości, rekomendującym wycofanie z użycia służbowego wszystkich urządzeń fizycznych typu fax w obrębie całego resortu sprawiedliwości, informujemy co następuje:

  • Z dniem 01.07.2022 roku zostaną wycofane z użycia wszystkie urządzenia typu fax i nie będzie możliwości wysłania wiadomości fax do sądu.

W związku z powyższym informujemy, że cały czas istnieje możliwość przekazania informacji do poszczególnych komórek sądu drogą e-mailową. Adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się na poniższych stronach:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 02 grudzień 2021 Wojciech Zalewski
Artykuł został zmieniony. 31 styczeń 2022 Łukasz Zabrocki Porównanie