Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 25 marca 2020 roku nr A- 022-16/20 w sprawie wprowadzenia w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim procedury postępowania z osobą – interesariuszem przebywającym w gmachu sądu, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
11 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki