Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacja (Plik pdf, 57.37 KB)

Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Plik docx, 15.04 KB)

Załącznik nr 1 (Plik pdf, 34.96 KB)

Załącznik nr 2 (Plik pdf, 97.50 KB)

Załącznik nr 3 wniosek o nieodpłatne przekazanie (Plik doc, 40.00 KB)

Załącznik nr 4 wniosek o darowiznę (Plik doc, 41.00 KB)

Załącznik nr 5 oferta (Plik docx, 16.61 KB)