Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach 21-28 lutego 2020 roku będą zorganizowane dyżury, podczas których bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi w godzinach 900-1100 w siedzibie głównej sądu w Bielsku Podlaskim oraz w siedzibach wydziałów zamiejscowych w Hajnówce i Siemiatyczach oraz w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 32.

W związku z powyższym osoby zainteresowane, winny zgłaszać się w wyznaczonych dniach i godzinach do:

  • Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 7, pok. nr 23;
  • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 32, pok. nr 10 – porady będą udzielane wyłącznie w dniu 26 lutego 2020 roku;
  • Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Warszawska 87, pok. nr 104;
  • Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Górna 61, pok. nr 4.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 11 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki