Nr postępowania: G.240-15/19

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych

Opis postępowania:

  • Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Termin wykonania:

  • Od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Termin składania ofert:

  • 2019-03-22 14:00

 

Zaproszenie RODO (Plik pdf, 316.21 KB)

Załącznik Nr 1 - RODO Formularz ofertowy (Plik doc, 54.50 KB)

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie (Plik docx, 32.70 KB)

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy (Plik pdf, 802.40 KB)

Pytania i odpowiedzi (Plik pdf, 39.14 KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (Plik pdf, 52.68 KB)