Nr postępowania: ZP-3/18

Przedmiot postępowania:

 • Świadczenie usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego) oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania obiektów i posesji (terenu zewnętrznego), oraz lokali Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim:

 • Część nr 1:
  obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) przy ulicy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, oraz obsługa szatni (świadczenie obsługi szatni wykonywane będzie w dni urzędowania Sądu w godz. od 7:30 do 15:30 w okresie od dnia 01 października do dnia 30 kwietnia – 7 miesięcy w okresie obowiązywania umowy);
  lokalu V Wydziału Ksiąg wieczystych w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 53
  lokalu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 32.
 • Część nr 2:
  obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Hajnówce, ul. Warszawskiej 87;
  obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Siemiatyczach, ul. Górnej 61.

Termin wykonania:

 • 12 miesięcy

Termin składania ofert:

 • 2018-05-30 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2018-05-30 10:15

Link do Urzędu Zamówień Publicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=26d859ef-da07-4051-a5fb-69501f88c3bc